Home

Onderzoek Maastricht MUMC+

Antistoffen tegen herseneiwitten: is psychose soms een autoimmuunziekte?


Waarom onderzoek bij patiënten met een psychose?

Het afweersysteem van mensen kan ontregeld raken, waardoor het antistoffen gaat produceren die op foutieve manier werken en zo het eigen lichaam kunnen beschadigen. Dit heet dan een auto-immuun aandoening. Onlangs is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat dergelijk antilichamen zich ook kunnen richten op hersencellen en dat dit kan leiden tot psychiatrische klachten. Er is echter nog slechts heel weinig hierover bekend. Het voorkomen van antistoffen bij patiënten met psychotische stoornissen zou belangrijk kunnen zijn omdat er tegen auto-immuunziekten een goede behandeling mogelijk is zodat in de toekomst hierdoor verbetering van mentale vaardigheden bereikt kan worden.

Op basis hiervan zullen we in het onderzoek dat in 2016 van start is gegaan analyseren hoe vaak dergelijke auto-antilichamen voorkomen bij mensen met een psychotische stoornis en nagaan om welke antilichamen het gaat.

NEWS